Tin tức mới cập nhật

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Ngày đăng: 14/08/2020

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020: xem hoặc download tại đây Công văn 354 Giải...

CBTT báo cáo tài chính quý 2/2020 và công văn giải trình

Ngày đăng: 20/07/2020

Báo cáo tài chính quý 2 – 2020 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình...

Công bố thông tin: Hợp đồng kiểm toán năm 2020

Ngày đăng: 02/07/2020

Hợp đồng kiểm toán năm 2020 : xem hoặc download tại đây

CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng: 12/06/2020

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 : xem hoặc download tại đây Nghị quyết...

Sản phẩm nổi bật

Đối tác